Andròmines

Festa Major de Sant Martirià Auditori de l'Ateneu Banyoles